Karakteristike Ponude

 • Štampa
 • Pomoć pri definisanju Vaših zahteva.
 • Mogućnost praćenja vozila u zemlji i inostranstvu.
 • Kompletno tehničko rešenje standardnog tipa ili prilagođeno Vašim posebnim zahtevima.
 • Isporuku, instalaciju i puštanje u rad kao i obuku korisnika za korišćenje sistema.
 • Poštovanje svih rokova i prilagođavanje Vašem radnom procesu.
 • Tehničku podršku (kontakt centar).
 • Brze i efikasne servisne intervencije u garantnom i vangarantnom roku.
 • Mogućnost probnog perioda.
 • Sistem koji omogućava nadogradnju.
 • Sistem koji je oslobođen skrivenih troškova.

 pracenje-vozila-srbija