Dodatne funkcije sistema

 • Štampa
 • Standardna telemetrija
 • Praćenje potrošnje goriva (CAN, Sonda, Protokomer)
 • Temperatura i broj obrtaja motora
 • Kontrola temperature u frigo vozilima i različitim vrstama hladnjača
 • Senzori za otvaranja različitih vrsta vrata, hidrauličnih rampi itd.
 • RFID (Mifare, HID, Emarine)
 • Osovinsko opterećenje
 • Accelerometer
 • Tovarni prostor
 • Svetlosna signalizacija
 • Sigurnosni pojas
 • Stil vožnje
 • Kamera
 • Navigacija
 • Komumnikacija sa vozačem
 • Prikolica
 • Povezivanje sa taksimetrom i detekcija slobodan/zauzet
 • Postavljanje Panic tastera i različiti oblici alarmiranja
 • Postavljanje u sisteme gde nema stalnog izvora napajanja (plovila, agregati, cisterne..)
 • Mogućnost povezivanja i registrovanja dodatnih senzora na vozilu/objektu za digitalne / analogne signale
 • Praćenje rada i obračun radnih sati specijalnih radnih mašina
 • Prijem obaveštenja putem mail-a, SMS poruke ili u pop-up prozoru ukoliko se pojavi određena predefinisana situacija (npr. prekoračenje brzine, pritisak panic tastera, gubitak konekcije, nagle promene senzorskih parametara, prispeće vozila u kontrolnu tačku...)
 • Mogućnost automatskog slanja definisanih izveštaja (dnevno, nedeljno, mesečno..) na mail adresu
 • Prilagođavanje aplikacije zahtevima korisnika

(Pojedine funkcije nije moguće implementirati na nekim vozilima. Dodatne opcije zavise od Vaših potreba, a moguće su i neke koje nisu navedene u listi a za njih se utvrdi da ih je moguće implementirati u skladu sa tehničkim mogućnostima.)

 dodadtne-funkcije-pracenje-vozila